Begeleiding

B E G E L E I D I N G

Coaching leefstijl en gezondheid

Coachings gesprekken met een coach om je leven vorm te geven op het gebied van leefstijl- en gezondheidsvragen. Daarnaast hulp bij sollicitatie gesprekken en (re)integratie op de arbeidsmarkt.

B E G E L E I D I N G

Spirituele counseling

Spirituele counseling bij levens - zingevingsvragen.