Bedrijfsoefentherapie

De bedrijfsoefentherapeut, heeft na de HBO-opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck een aanvullende opleiding bedrijfsoefentherapie gehad.

Bedrijfsoefentherapie kan een fundamentele rol spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. Vooral daar waar een relatie bestaat tussen werkhouding, fysieke belasting, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Een bedrijfsoefentherapeut beschikt over kennis van de ergonomie, biomechanica, fysieke arbeidsbelasting, gezondheidsvoorlichting en –opvoeding en de ARBO wetgeving.

Ziekteverzuim is voor vele bedrijven een hoge kostenpost door het doorbetalen van loon bij ziekte en de productieve dagen die verloren gaan. Een groot deel van het verzuim wordt veroorzaakt door werkhoudingen die te belastend zijn. Door het lichaam op een ongunstige manier te belasten kan op den duur een overbelasting ontstaan, waardoor vermoeidheid, rugklachten, nek- en schouderklachten en andere klachten aan het houding- en bewegingsapparaat kunnen voorkomen.

Bedrijfsoefentherapeuten zijn werkzaam in bedrijven. Het accent van de werkzaamheden ligt op de preventie van klachten die voortkomen uit een verkeerde houding of een te grote fysieke belasting. Het uitgangspunt voor een bedrijfsoefentherapeut is het verminderen van de lichamelijke belasting, het verbeteren van (werk) houding en beroeps gebonden bewegingen en het optimaliseren van arbeidsomstandigheden te samen met het leren omgaan met de beschikbare instrumenten en hulpmiddelen door werknemers. Hierdoor kan er een juist evenwicht ontstaan tussen de lichamelijke belasting en de belastbaarheid. Een bedrijfsoefentherapeut inventariseert knelpunten op het gebied van fysieke arbeidsbelasting d.m.v. een enquête, werkplek-, werkhouding- en bewegingsanalyse. Aansluitend ontwikkelt de bedrijfsoefentherapeut een op de werkzaamheden gerichte training. In deze training maakt de bedrijfsoefentherapeut de werknemers bewust van hun houding en bewegingen in het werk en begeleidt de bedrijfsoefentherapeut de werknemers om hun houding- en bewegingsgewoonten te verbeteren en aan te passen. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats.

Uw bedrijf kan verschillende op maat gemaakte diensten afnemen. Bijvoorbeeld een massage voor uw werknemers, een individueel werkplekonderzoek analyse en of begeleidingstraject. Of een in company groepstraining zoals; Rugschool (ter voorkoming van rug- en nekklachten), Training omgaan met stress. 

Maak een vrijblijvende afspraak voor een oriënterend gesprek met Mw. A.C. Klein, bel of stuur e-mail naar info@mensen-dieck.nl