Gezond bewegen en een gezonde leefstijl

Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is kort gezegd een houdings en bewegingstherapie. U leert, door zelf oefeningen te doen, bewust te worden van uw gedrag ten aanzien van uw houding- en bewegingsgewoonten in uw dagelijks leven, om zo klachten te verminderen en te voorkomen. De oefentherapeut Mensendieck is specialist/ coach in het aanleren van gezond beweeggedrag.

OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

Oefentherapie-Mensendieck is een houding en bewegingstherapie ontwikkelt door Elisabeth Marguerite Mensendieck- Elterich von Varal (1867 –1957 Duitsland). Je leert bewust te worden van je dagelijkse houding- en bewegingsgewoonten. Door het inzicht en oefeningen kun je jouw gedrag ten aanzien van houding en beweging in het dagelijks leven veranderen hierdoor kun je juist en gezond gaan bewegen.

Oefentherapie is meestal individueel soms in een groep.

Tijdens de therapie maken we gebruik van spiegels zodat je kan zien hoe je oefent.

De nadruk ligt op het bekijken van de klacht in relatie tot de belasting en de belastbaarheid van het lichaam. De (revalidatie) behandelingen zijn gericht op functioneel herstel en verminderen, wegnemen of voorkomen van klachten. We gaan uit van uw eigen bewegingsmogelijkheden.  Een stratenmaker moet weer stenen kunnen tillen. Een verpleegster moet weer aan het bed kunnen staan. Een jonge moeder moet weer voor haar kinderen kunnen zorgen.

Bent u aan het reintegreren na ziekte of heeft u revalidatie nodig na een operatie, blessure of bevalling, dan bespreken we samen een doel met een stapsgewijs  en op maat gesneden behandelplan Oefentherapie Mensendieck.

Behandeling/ revalidatie

Preventief: 

het voorkomen van klachten aan het houding en bewegingsapparaat.

Curatief: 

Oefentherapie Mensendieck biedt hulp bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, ademhaling, spanning en incontinentie.

Kortom neurologische-, reumatologische-, pneumatologische-, orthopedische- en gynaecologische aandoeningen, revalidatie, Functioneel Neurologische Symptomen (FNS) en of slaapproblemen. Ook na een operatie om spieren te versterken en conditie te verbeteren.

Mw. A.C. Klein, uw therapeut, is gespecialiseerd in het behandelen van Functioneel Neurologische Symptomen (zie menu), Slaapoefentherapie (zie menu) en Psychosomatische klachten, ontstaan door stress, angst of paniek zoals bijv. hyperventilatie, overspannenheid en burnout.

Directe Toegankelijkheid/ Verwijzing                                                                   

U heeft  geen verwijzing meer nodig, u mag zelf met een vraag of voor advies naar de praktijk voor Oefentherapie-Mensendieck.  Heeft u klachten aan uw bewegingsapparaat dan kunt u meteen een online of telefonisch een afspraak maken. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u wel een verwijzing nodig heeft van specialist of huisarts. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Behandeling bij urineverlies welke wordt vergoed vanuit de basisverzekering;
  • Als klachten op de lijst Borst staan is het een chronische aandoening;
  • Aan huis behandeling;
  • Als u in uw medische voorgeschiedenis kanker heeft gehad

Behandel traject

De eerste twee stappen in de behandeling zijn een intakegesprek/ screening en een lichamelijk onderzoek,  de bevindingen die daaruit naar voren komen vormen de basis voor een behandelplan. Afhankelijk van de klachten zijn er een x aantal behandelingen nodig. In de behandelingen krijgt u allerlei oefeningen, toegespitst op uw persoonlijke (werk) situatie. U krijgt elke behandeling oefeningen voor thuis in combinatie met lifestyle- en gezondheidsadviezen. 

Eerste consult/screening

Wij streven ernaar om binnen 1 week een afspraak in te plannen voor de screening. De screening wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek indien uw klachten een indicatie zijn om u verder te onderzoeken.

Screening

Tijdens een vraaggesprek inventariseert de Mensendiecktherapeut of uw klachten een indicatie zijn voor een oefentherapeutische behandeling. Daarnaast worden er een aantal vragen gesteld, die nodig zijn om te beoordelen of wij u zonder verwijzing in behandeling kunnen nemen.

Mocht uit de screening blijken dat u in aanmerking komt voor oefentherapeutische behandeling, dan brengen wij uw huisarts middels een brief hiervan op de hoogte. Uw huisarts blijft immers de centrale persoon in het coördineren van uw zorg. Het voordeel voor u is dat we meteen aan de slag kunnen. Hoe sneller u behandeld wordt, des te sneller u herstelt.

Vergoeding

Deze praktijk is aangesloten bij alle ziektekostenverzekeringen in Nederland. Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed uit het aanvullende ziektekostenpakket (AV).

Kijk altijd uw ziektekosten polisvoorwaarden na. Controleer hoeveel behandelingen er in uw AV pakket zitten. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven. 

Meer informatie vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck: https://vvocm.nl/

Graag uw waardering invullen op:  https://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/oefentherapeut-klein-a-c-248964  bijvoorbaat dank Annacarina Klein.