Klachtenregeling

U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Mocht u als cliënt twijfelen aan het handelen of functioneren van uw oefentherapeut, raadpleeg een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Mocht de klachtenfunctionaris de klacht niet weg kunnen nemen, dan is er uiteindelijk de erkende Geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil die een bindende uitspraak zal doen.

Meer informatie vindt u hier:  Algemene Voorwaarden Klachtenfunctionaris op afroep en Geschilleninstantie (Verkort- en uitgebreid reglement Klachtenfunctionaris op afroep (Quasir) vindt u onder artikel 14 in de Algemene Voorwaarden). Voor de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil verwijzen wij naar www.zorggeschil.nl

Hier vindt u het stappenplan, hoe een klacht ingediend kan worden:

https://quasir.nl/wp-content/uploads/2017/03/Infographic-klachtenbehandelingsproces.pdf