Begeleiding

B E G E L E I D I N G

Coaching leefstijl en gezondheid

Coachings gesprekken met een coach om je leven vorm te geven op het gebied van leefstijl- en gezondheidsvragen. Daarnaast hulp bij sollicitatie gesprekken en (re)integratie op de arbeidsmarkt.

B E G E L E I D I N G

Spirituele counseling

Spirituele counseling wil zeggen begeleiding op het gebied van levens - zingevingsvragen. Je krijgt verschillende methoden aangereikt om dieper in te gaan op jouw levensverhaal. Inzicht hierin geeft je een bewuster antwoord op de vraag wat je beweegt en waar je inspiratie ligt, ook in je werk.