Functionele Neurologische Stoornis

Oefentherapie gegeven door een oefentherapeut die is aangesloten bij het Functionele Neurologische Stoornis (FNS) netwerk. De behandeling is gericht op het her-trainen van de hersenen en het afleren van abnormale bewegingspatronen. Het her-trainen gaat stapsgewijs, de activiteiten worden in samenspraak met de patiënt langzaam opgebouwd en abnormale bewegingspatronen worden afgeleerd.

Functionele neurologische stoornis

Oefentherapie gegeven door Mw. A.C. Klein en of therapeuten aangesloten bij het Netwerk Functionele Neurologische Stoornis (FNS) Amsterdam Kennemerland en de bollenstreek.  http://fnsnet.nl

Wat is FNS
Functionele Neurologische Stoornis is een storing van het zenuwstelsel, het zenuwstelsel functioneert maar ontvangt de signalen van het lichaam niet goed en zend ze niet juist.

Diagnose FNS
De diagnose wordt gesteld door een neuroloog die een uitgebreide anamnese afneemt en een uitgebreid lichamelijk onderzoek doet.

Stoornis FNS
Een enorme variatie  aan neurologische symptomen en combinaties van symptomen kunnen zich voor doen. Patiënten met functionele stoornis hebben vaak klachten van vermoeidheid, spierzwakte en pijn, waarbij de klachten verergeren bij lichamelijke inspanning.

Wat veroorzaakt FNS
De exacte oorzaak is niet bekend. Men denkt op dit moment dat lichamelijke triggers en of letsel en of psychologische stress,  FNS risicofactoren zijn. 

Behandeling
Oefentherapie gegeven door een therapeut aangesloten bij het FNS netwerk. De behandeling is gericht op het her-trainen van de hersenen en het afleren van abnormale bewegingspatronen. Het her-trainen gaat stapsgewijs, de activiteiten worden in samenspraak met de patiënt langzaam opgebouwd.  

Wat is FNS? https://vimeo.com/312932505

Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

https://www.hersenletsel-uitleg.nl/soorten-hersenletsel-hersenaandoeningen/meer-aandoeningen/fns

http://neurosymptoms.org

http://fndhope.org

https://www.stichtingfns.nl/

https://www.facebook.com/groups/FunctionalDisorder/?fref=ts – internationale besloten Facebookgroep voor patiënten met een functionele neurologische stoornis
https://www.facebook.com/groups/FNS/?fref=ts – Nederlandse besloten Facebookgroep

Functioneel neurologische stoornis wordt in het Engels Functional Neurological Disorder (FND) genoemd. Het netwerk FNS onderhoudt nauwe contacten met de onderzoeksgroep van dr. Jon Stone; Department of Clinical Neurosciences, University of Edinburgh. En dr. Glenn Nielsen; Sabell Dept of Motor Neuroscience & Movement Disorders, Institute of Neurology Queen Square London.

De oefentherapeuten en fysiotherapeuten van het netwerk FNS werken samen met de afdeling neurologie van het OLVG West en OLVG Oost te Amsterdam, het Amsterdam UMC; locatie VUmc en locatie AMC en het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen.

Voor meer informatie bel of stuur e-mail naar info@mensen-dieck.nl