Behandelingen

B E H A N D E L I N G E N

Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is kort gezegd een houdings en bewegingstherapie. U leert, door zelf oefeningen te doen, bewust te worden van uw gedrag ten aanzien van uw houding- en bewegingsgewoonten in uw dagelijks leven, om zo klachten te verminderen en te voorkomen. De oefentherapeut Mensendieck is specialist/ coach in het aanleren van gezond beweeggedrag.

B E H A N D E L I N G E N

Functionele Neurologische Symptomen

Oefentherapie gegeven door een oefentherapeut die is aangesloten bij het Functionele Neurologische Symptomen (FNS) netwerk. De behandeling is gericht op het her-trainen van de hersenen en het afleren van abnormale bewegingspatronen. Het hertrainen gaat stapsgewijs, de activiteiten worden in samenspraak met de patiƫnt langzaam opgebouwd.

B E H A N D E L I N G E N

Slaaptherapie

Slaapoefentherapie is een effectieve manier om je slaapproblemen aan te pakken. Vaak is er een relatie tussen de slaap en bestaande lichamelijke of mentale problemen. De oefentherapeut gaat samen met u aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken. De slaaptherapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

B E H A N D E L I N G E N

Bedrijfsoefentherapie

Bedrijfsoefentherapie oefentherapie is gericht op gedragsverandering in houding en bewegingsgewoonten rekening houdend met de klacht, aandoening en bedrijfsspecifieke omstandigheden. Met als doel het verbeteren van fysieke en of mentale belastbaarheid en inzetbaarheid op basis van een interactief, didactisch leerproces. Uitgangspunt is dat medewerkers leren zelf gezond te (blijven)werken.