Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie is een effectieve manier om je slaapproblemen aan te pakken. Vaak is er een relatie tussen de slaap en bestaande lichamelijke of mentale problemen. De oefentherapeut gaat samen met u aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken. De slaapoefentherapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

Door Slaapoefentherapie kunt u in gemiddeld 6-9 behandelingen van uw slaapproblemen af komen.

Wat zijn Slaapstoornissen?

Er zijn biomedische slaapstoornissen die komen door een aantoonbaar (lichamelijk) probleem. Je zou ze de “harde” slaapproblemen kunnen noemen.

 • Regelmatige ademstops tijdens de nacht met daarbij flink snurken (Apneu)
 • Apneu die ontstaat doordat de hersenen de adem niet goed aansturen.
 • Rusteloze benen
 • Ongewenste gedragingen tijdens de slaap o.a. angst / paniek / dromen of nachtmerries / slaapwandelen.

Er zijn ook subjectieve of gedragsmatige slaapstoornissen. Je zou ze de “zachte” slaapproblemen kunnen noemen. Dat wil zeggen dat je het gevoel hebt slecht te slapen, of werkelijk slecht slaapt door:

 • Slecht inslapen (+neiging te lang uit te slapen)
 • Slecht doorslapen (+ piekeren)
 • ‘s nachts te lang wakker liggen (+ piekeren)
 • ‘s morgens te vroeg wakker worden
 • ‘s morgens onvoldoende uitgerust voelen (tegen de dag opzien)

Primaire slaapstoornissen.

Primaire slaapproblemen hebben hun oorsprong puur in het slaapproces zelf. Bijvoorbeeld: Het ontbreekt aan balans in het slaap/waakritme; er speelt apneu; er is sprake van RLS; verlaagde of verhoogde slaapdruk; verstoorde biologische klok; of de kwaliteit van de slaap is het zuivere probleem.

Bekijk ook dit informatieve artikel met video’s bij de NOS.

Secundaire slaapstoornissen

Secundaire slaapproblemen zijn het gevolg van een ander bestaand probleem. Bijvoorbeeld: door lichamelijke pijn; opvliegers door de overgang; licht of geluid; piekeren, dagelijkse problemen, trauma’s, onrust in je leven, relatieproblemen, een ziekte zoals diabetes, parkinson, chronische pijn e.a. is er een slaapprobleem. De hele levensloop, zowel op de dag als in de nacht, houdt sterk verband met elkaar. Dus wat overdag gebeurt kan grote invloed hebben op de nacht (lees de slaap). U herkent vast wel dat nachtelijke slaapproblemen grote invloed hebben op uw dagelijks leven overdag. Een slaapstoornis is dus niet alleen een nachtelijk probleem. Het is een 24-uurs probleem. Het verband met uw dagelijks functioneren mag u niet uit het oog verliezen. Goed inzicht verkrijgen in de oorzaak, de aard en de ernst van het slaapprobleem is noodzakelijk om zelf grip te krijgen op uw slaap en er verbetering in te kunnen gaan brengen.

Vicieuze cirkels en conditionering

Slaap is heel sterk te beïnvloeden door gewenning of gewoontevorming. Dit heet conditionering. Wanneer u 3 nachten even een kop thee heeft gedronken om 5:00 uur is de kans aanwezig dat u de vierde nacht ook om 5:00 uur wakker wordt omdat er thee gedronken moet worden. Het is al een gewoonte aan het worden. Dit geldt zelfs voor het “op de klok kijken”. Doe dit in de nacht nooit, want het went en u wordt er wakker van, uw gedachten springen op “aan”, u gaat denken “hoe lang nog” en “hoe lang al gehad”? Om wakker van te liggen….

Een vicieuze cirkel is snel gemaakt. Een paar nachten niet goed slapen en u gaat denken: “als ik dan deze nacht maar slaap”, u maakt spanning en schept verwachtingen. Dit ondermijnt de benodigde rust en ontspanning. U slaapt juist slechter en gaat nog meer twijfelen en onrust voelen….

Er zijn duizenden vicieuze cirkels te benoemen bij slapen. De breedte en diepte verbanden tussen pijn, gedrag, vermoeidheid, mentale problemen, FNS, SOLK, zwangerschap…..en Slaap is het werkterrein van de slaapoefentherapeut. Hij of zij kan u helpen, onder andere door cognitieve gedragstherapie, de cirkel te doorbreken en terug te keren tot gewenst en gezond slaapgedrag met daarnaast minder fysieke of mentale problemen.

Overzicht slaapproblemen

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

Wat doet een slaapoefentherapeut?

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en instandhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachten therapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde coping stijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
 • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

Hoe ziet uw slaap behandeling eruit?

 • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 • Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
 • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 • De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachten therapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 • Eindrapportage naar uw huisarts of specialist. Klanttevredenheidsonderzoek ( en uw recensie voor de website?)

Stop met het tellen van schapen…wij leren u beter slapen!

Wat neemt u mee?

 • Een verwijsbrief is fijn maar niet noodzakelijk.
 • Uw zorgverzekeringspasje.
 • Uw identiteitsbewijs of rijbewijs.
 • Een groot badlaken.
 • Uw slaapdagboek mits u dit al heeft.
 • Uw rapportage van het slaapcentrum indien van toepassing.

Rustige muziek om te ontspannen en te gebruiken bij het doen van oefeningen:   https://www.youtube.com/watch?v=JE5up7Vh_

Ontspanningsoefening: https://www.youtube.com/watch?v=P91xzj10rzg

Breathing excercise: https://www.youtube.com/watch?v=j-1n3KJR1I8

Meer informatie kunt u vinden:  https://www.slaapoefentherapie.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/slaapoefentherapie/